Formularz kontaktowy

Szanowni Państwo, 
 
Do przygotowania zarówno kompleksowej oferty realizacji badania rynku i opinii, jak i również zwykłych wycen usług, potrzebne jest aby Zamawiający precyzyjnie zdefiniował swoje cele oraz potrzeby związane z danym badaniem. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza.
 
W przypadku problemów bądź wątpliwości przy wypełnianiu briefu zachęcamy do skorzystanie z naszej bazy wiedzy dostępnej tutaj.
 
Niniejszy formularz nie jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia i ma na celu wyłącznie ułatwienie sporządzenia wyceny lub oferty.
 
Jeżeli na obecnym etapie nie są Państwo jeszcze w stanie odpowiedzieć na powyższe pytania, do przygotowania oferty lub wyceny konieczna będzie krótka rozmowa z jednym z naszych pracowników.

 

Ankieta składa się z 13 pytań

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.